Aktualności

ikona

« powrót do listy

Wystartowała kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- FIO 2019

2019-01-02Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019r. o godz. 16.15.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego na projekty realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł);
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

2. Priorytet Aktywne społeczeństwo; 3. Priorytet Aktywni obywatele; 4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Projekty są finansowane w 100% co oznacza, że wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.
W tej edycji zaplanowano dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej – https://niw.gov.pl/fio-2019-start